Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   109599912,4 20999962,2 19,2 60452521,5 55,1 28147428,7 25,7 9966326,8 9,1

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 29970581,1 8366434,9 27,9 14705584,3 49,1 6898561,9 23,0 2471143,2 8,2

Промисловість

B+C+D+E 38401707,7 12633527,3 32,9 22136283,4 57,6 3631897,0 9,5 751389,0 2,0

Будівництво

F 5194197,3 2446222,8 47,1 2747974,5 52,9 854347,4 16,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 29483520,8 18051607,0 61,2 11431913,8 38,8 4403749,2 14,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 2745041,0 1734167,6 63,2 1010873,4 36,8 364560,9 13,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 138567,4 к к к к 53564,4 38,7

Інформація та телекомунікації

J 251010,3 251010,3 100,0 119230,8 47,5

Фінансова та страхова діяльність

K 55205,3 55205,3 100,0 25302,9 45,8

Операції з нерухомим майном

L 941592,0 106908,1 11,4 834683,9 88,6 441946,1 46,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 466128,1 к к к к 139733,1 30,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 796010,9 345385,8 43,4 450625,1 56,6 219156,9 27,5

Освіта

P 33151,3 33151,3 100,0 21437,7 64,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1060322,2 885687,4 83,5 174634,8 16,5 58618,9 5,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 13522,4 13522,4 100,0 9524,5 70,4

Надання інших видів послуг

S 49354,6 49354,6 100,0 32621,8 66,1
_______________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.