Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   125890709,9 28124647,8 22,3 66331208,4 52,7 31434853,7 25,0 11925613,4 9,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 31859342,1 8927042,8 28,0 14724401,1 46,2 8207898,2 25,8 3426666,1 10,8

Промисловість

B+C+D+E 44198657,2 11681901,1 26,4 28093780,6 63,6 4422975,5 10,0 1280534,9 2,9

Будівництво

F 8855957,7 к к к к 3150823,6 35,6 988066,8 11,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 30754348,4 к к к к 11699867,5 38,0 4638698,3 15,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 3160629,7 1901688,7 60,2 1258941,0 39,8 372173,1 11,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 98422,7 к к к к 44715,9 45,4

Інформація та телекомунікації

J 303369,0 303369,0 100,0 160778,1 53,0

Фінансова та страхова діяльність

K 50774,9 50774,9 100,0 30800,9 60,7

Операції з нерухомим майном

L 1041646,8 109883,8 10,5 931763,0 89,5 482757,6 46,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 726339,4 к к к к 179098,8 24,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 1056442,6 558502,0 52,9 497940,4 47,1 233288,7 22,1

Освіта

P 31972,2 31972,2 100,0 21159,4 66,2

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 3679159,9 3482338,6 94,7 196821,3 5,3 28376,6 0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 8592,6 8592,6 100,0 5364,3 62,4

Надання інших видів послуг

S 65054,7 к к к к 33133,9 50,9
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.