Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   126054486,9 28124647,8 22,3 66406284,4 52,7 31523554,7 25,0 11980818,2 9,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 32095160,3 8927042,8 27,8 14880334,9 46,4 8287782,6 25,8 3438500,0 10,7

Промисловість

B+C+D+E 44609749,7 11681901,1 26,2 28557790,6 64,0 4370058,0 9,8 1227205,3 2,8

Будівництво

F 8797544,2 к к к к 3160520,3 35,9 995770,5 11,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 30511004,1 к к к к 11789869,2 38,6 4741395,1 15,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 3309583,7 2020429,1 61,0 1289154,6 39,0 370762,1 11,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 100391,8 к к к к 47948,1 47,8

Інформація та телекомунікації

J 286960,3 286960,3 100,0 158882,5 55,4

Фінансова та страхова діяльність

K 50774,9 50774,9 100,0 30800,9 60,7

Операції з нерухомим майном

L 1017728,6 114123,6 11,2 903605,0 88,8 496356,5 48,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 535218,9 к к к к 167601,9 31,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 958094,0 463979,4 48,4 494114,6 51,6 225154,8 23,5

Освіта

P 37062,9 37062,9 100,0 21159,4 57,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 3679159,9 3482338,6 94,7 196821,3 5,3 28376,6 0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 6736,2 6736,2 100,0 3507,9 52,1

Надання інших видів послуг

S 59317,4 к к к к 27396,6 46,2
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.