Архів : 2014

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
тис.грн.

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності

тис.грн.

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності

тис.грн.

у % до загального
показника відповідного виду
діяльності
тис.грн. у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
Усього1 3325821,9 590732,2 17,8 1945943,4 58,5 789146,3 23,7 259771,7 7,8

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

830311,6 178178,9 21,5 521772,7 62,8 130360,0 15,7 41835,4 5,0

Промисловість

1605724,6 412553,3 25,7 1029585,6 64,1 163585,7 10,2 31716,6 2,0

Будівництво

163520,6 77282,2 47,3 86238,4 52,7 25889,0 15,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

294511,4 133813,6 45,4 160697,8 54,6 69780,0 23,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

146222,7 101640,5 69,5 44582,2 30,5 11708,9 8,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

15011,1 ...2 ...2 ...2 ...2 5165,4 34,4

Інформація та телекомунікації

27805,2 ...2 ...2 ...2 ...2 11393,5 41,0

Фінансова та страхова діяльність

6078,7 6078,7 100,0 3728,9 61,3

Операції з нерухомим майном

82821,8 10794,9 13,0 72026,9 87,0 25910,7 31,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

40075,1 ...2 ...2 ...2 ...2 17027,8 42,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

82034,4 51174,7 62,4 30859,7 37,6 7378,5 9,0

Освіта

4615,3 4615,3 100,0 1242,3 26,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

19477,1 ...2 ...2 ...2 ...2 4979,7 25,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

564,1 564,1 100,0 564,1 100,0

Надання інших видів послуг

7048,2 ...2 ...2 ...2 ...2 1450,9 20,6

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності в 2014р.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.