Архів : 2014 2015 2016

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   6631408,2 820532,8 12,4 4163742,8 62,8 1647132,6 24,8 438482,3 6,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A 1670208,9 326875,4 19,6 1074618,8 64,3 268714,7 16,1 57952,3 3,5

Промисловість

B+C+D+E 3023143,1 493657,4 16,3 2170960,9 71,8 358524,8 11,9 64052,2 2,1

Будівництво

F 326561,7 149026,1 45,6 177535,6 54,4 37111,5 11,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 726520,9 405681,8 55,8 320839,1 44,2 120173,9 16,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 303429,7 204751,3 67,5 98678,4 32,5 16176,5 5,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 28484,7 ...2 ...2 ...2 ...2 9196,5 32,3

Інформація та телекомунікації

J 54107,8 54107,8 100,0 18528,5 34,2

Фінансова та страхова діяльність

K 11213,0 11213,0 100,0 6556,2 58,5

Операції з нерухомим майном

L 134544,7 19823,3 14,7 114721,4 85,3 48431,2 36,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 104221,1 ...2 ...2 ...2 ...2 32268,3 31,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 189758,4 102445,6 54,0 87312,8 46,0 12043,0 6,3

Освіта

P 8088,3 8088,3 100,0 2714,8 33,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 41592,8 ...2 ...2 ...2 ...2 7883,3 19,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 1299,2 1299,2 100,0 897,9 69,1

Надання інших видів послуг

S 8233,9 8233,9 100,0 4496,2 54,6
_________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.