Архів : 2014 2015 2016

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   6662336,8 820532,8 12,3 4156882,6 62,4 1684921,4 25,3 543789,6 8,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1678028,0 326875,4 19,5 1058302,0 63,1 292850,6 17,4 87629,4 5,2

Промисловість

B+C+D+E 3014540,7 493657,4 16,4 2153352,6 71,4 367530,7 12,2 74131,4 2,5

Будівництво

F 334562,0 156344,6 46,7 178217,4 53,3 47545,4 14,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 726989,9 405262,4 55,7 321727,5 44,3 143819,8 19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 304620,8 208637,9 68,5 95982,9 31,5 27986,4 9,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 29741,7 ...2 ...2 ...2 ...2 11586,7 39,0

Інформація та телекомунікації

J 58579,1 ...2 ...2 ...2 ...2 19890,5 34,0

Фінансова та страхова діяльність

K 11079,7 11079,7 100,0 6422,9 58,0

Операції з нерухомим майном

L 156102,8 38554,6 24,7 117548,2 75,3 52827,1 33,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 107975,0 ...2 ...2 ...2 ...2 37936,0 35,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 179125,9 96604,6 53,9 82521,3 46,1 14649,0 8,2

Освіта

P 8269,9 8269,9 100,0 3141,9 38,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 42015,0 ...2 ...2 ...2 ...2 10517,6 25,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 1763,3 1763,3 100,0 500,2 28,4

Надання інших видів послуг

S 8943,0 8943,0 100,0 5205,3 58,2
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.