Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за      КВЕД-  2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   12594119,6 1747685,1 13,9 8243927,2 65,4 2602507,3 20,7 788837,6 6,3

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2580975,0 567148,0 22,0 1498939,0 58,1 514888,0 19,9 133672,3 5,2

Промисловість

B+C+D+E 4763081,0 950140,3 19,9 3256580,4 68,4 556360,3 11,7 124413,0 2,6

Будівництво

F 686404,1 к к к к 298339,4 43,4 73599,0 10,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 963087,6 к к к к 457661,1 47,5 187658,9 19,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 501080,6 346350,8 69,1 154729,8 30,9 41978,2 8,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 28650,1 к к к к 13103,8 45,7

Інформація та телекомунікації

J 67913,0 67913,0 100,0 32756,7 48,2

Фінансова та страхова діяльність

K 15006,0 15006,0 100,0 7960,0 53,0

Операції з нерухомим майном

L 229821,1 72605,3 31,6 157215,8 68,4 62100,2 27,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 121530,6 к к к к 52249,6 43,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 359740,4 215062,0 59,8 144678,4 40,2 32722,7 9,1

Освіта

P 12511,9 12511,9 100,0 6008,0 48,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 2237936,1 2167519,6 96,9 70416,5 3,1 12949,4 0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 6872,3 6872,3 100,0 2866,5 41,7

Надання інших видів послуг

S 19509,8 к к к к 4799,3 24,6
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.