Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за      КВЕД-  2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   12584591,3 1747685,1 13,9 8240714,2 65,5 2596192,0 20,6 787097,7 6,3

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2553388,7 567148,0 22,2 1482042,4 58,0 504198,3 19,8 132966,4 5,2

Промисловість

B+C+D+E 4731412,6 950140,3 20,1 3223214,4 68,1 558057,9 11,8 125160,9 2,6

Будівництво

F 701436,8 к к к к 297220,9 42,4 73081,4 10,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 977108,7 к к к к 454177,2 46,5 186288,2 19,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 536690,0 378507,3 70,5 158182,7 29,5 42099,5 7,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 28421,1 к к к к 12185,0 42,9

Інформація та телекомунікації

J 70931,1 70931,1 100,0 32564,5 45,9

Фінансова та страхова діяльність

K 15006,0 15006,0 100,0 7960,0 53,0

Операції з нерухомим майном

L 224035,5 66769,4 29,8 157266,1 70,2 60884,6 27,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 140965,4 к к к к 53559,2 38,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 328829,9 185885,8 56,5 142944,1 43,5 32985,6 10,0

Освіта

P 11308,1 11308,1 100,0 6008,0 53,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 2237936,1 2167519,6 96,9 70416,5 3,1 12949,4 0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 6935,6 6935,6 100,0 2929,8 42,2

Надання інших видів послуг

S 20185,7 к к к к 5475,2 27,1
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.