Архів : 2017

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 червня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
відповідної дати
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

70,2 98,1

у т.ч. корови

27,5 99,5

Свині

156,5 106,3

Вівці та кози

2,6 78,4

Птиця свійська

5102,6 68,2

Господарства населення

Велика рогата худоба

177,0 93,2

у т.ч. корови

105,0 96,0

Свині

163,3 89,3

Вівці та кози

32,5 95,0

Птиця свійська

2703,9 103,0
_________________
1 Розраховано з одиниць.