Архів : 2017

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 липня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
відповідної дати
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

69,8 98,5

у т.ч. корови

27,7 102,6

Свині

166,0 108,4

Вівці та кози

2,6 80,6

Птиця свійська

4905,1 90,4

Господарства населення

Велика рогата худоба

179,7 93,2

у т.ч. корови

104,9 96,1

Свині

167,2 90,0

Вівці та кози

32,5 95,9

Птиця свійська

3339,3 102,1
_________________
1 Розраховано з одиниць.