Архів : 2017

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 серпня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
відповідної дати
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

69,3 101,4

у т.ч. корови

27,5 104,3

Свині

166,8 106,5

Вівці та кози

2,6 80,0

Птиця свійська

5593,7 106,1

Господарства населення

Велика рогата худоба

179,1 95,9

у т.ч. корови

105,3 96,5

Свині

169,3 91,7

Вівці та кози

31,0 98,3

Птиця свійська

3529,6 103,5
_________________
1 Розраховано з одиниць.