Архів : 2017

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 вересня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
відповідної дати
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

68,5 91,2

у т.ч. корови

27,4 98,3

Свині

162,1 109,2

Вівці та кози

2,6 81,6

Птиця свійська

5768,8 95,0

Господарства населення

Велика рогата худоба

177,5 96,3

у т.ч. корови

104,4 96,6

Свині

169,0 91,6

Вівці та кози

30,9 103,0

Птиця свійська

3448,5 103,5
_________________
1 Розраховано з одиниць.