Архів : 2017

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 грудня 2018 року

 

Тис. голів

У % до
1 грудня
2017р.1

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба

67,6 98,8

у т.ч. корови

27,5 103,1

Свині

170,2 110,5

Вівці та кози

2,4 99,4

Птиця свійська

4830,0 100,9

Господарства населення

Велика рогата худоба

166,0 99,6

у т.ч. корови

102,9 96,0

Свині

167,1 90,4

Вівці та кози

26,6 101,6

Птиця свійська

2727,9 102,8
_________________
1 Розраховано з одиниць.