Архів : 2017

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у січні–березні 2018 року

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до січняберезня 2017р.

грн за т

у % до січняберезня 2017р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

1855 103,7 х х

Куплено – усього

1290 99,6 34916,4 134,7

у т.ч. у населення

1 1 1 1

Куплено сільськогосподарських тварин за видами

       

велика рогата худоба

397 122,6 29365,9 118,5

cвині

893 92,4 37384,6 142,1

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених
переробними підприємствами тварин

565 114,4 х х

Прийнято на давальницьких засадах

х х

Молоко

Загальне надходження

33421 74,2 х х

Куплено – усього

32124 73,6 6421,1 98,3

у т.ч. у населення

18328 91,4 5684,4 93,0

Надійшло на перероблення молока, виробленого
переробними підприємствами

1 1 х х

Прийнято на давальницьких засадах

1 1 х х
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.