Архів : 2017

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у січні–червні 2018 року

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до січнячервня 2017р.

грн за т

у % до січнячервня 2017р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

4205 97,0 х х

Куплено – усього

2575 98,8 34797,6 126,0

у т.ч. у населення

1 1 1 1

Куплено сільськогосподарських тварин за видами

       

велика рогата худоба

753 107,6 28074,1 116,5

cвині

1819 96,1 37592,9 130,9

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених
переробними підприємствами тварин

1630 94,2 х х

Прийнято на давальницьких засадах

х х

Молоко

Загальне надходження

93229 84,1 х х

Куплено – усього

88432 82,6 5669,8 97,6

у т.ч. у населення

58047 115,5 4870,9 92,8

Надійшло на перероблення молока, виробленого
переробними підприємствами

1 1 х х

Прийнято на давальницьких засадах

1 1 х х
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.