Архів : 2017

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
у січні–вересні 2018 року

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до січнявересня 2017р.

грн за т

у % до січнявересня 2017р.

Сільськогосподарські тварини (у живій масі)

Загальне надходження

6350 98,7 х х

Куплено – усього

3887 99,9 34146,3 115,1

у т.ч. у населення

1 1 1 1

Куплено сільськогосподарських тварин за видами

       

велика рогата худоба

1188 105,5 26835,5 110,2

cвині

2697 98,0 37374,1 117,8

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених
переробними підприємствами тварин

2463 96,9 х х

Прийнято на давальницьких засадах

х х

Молоко

Загальне надходження

144446 87,5 х х

Куплено – усього

138061 86,5 5478,8 95,0

у т.ч. у населення

93112 122,1 4694,0 91,2

Надійшло на перероблення молока, виробленого
переробними підприємствами

1 1 х х

Прийнято на давальницьких засадах

1 1 х х
_________________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.