Архів : 2017 2018 2019 2020

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1
по районах2 у січні
листопаді 2021 року

  Жива маса
сільськогосподарських
тварин, реалізованих
на забій, ц
Обсяг виробництва
(валовий надій)
молока, ц
Кількість одержаних
яєць від птиці
свійської, тис.шт
Хмельницька область 414760 1639551 485168,3
Кам’янець-Подільський район 96639 122268 к
Хмельницький район 282866 1096710 к
Шепетівський район 35255 420573
_________________
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами).
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за 2020 рік буде оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у Хмельницькій області у травні 2022 року.