Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай
сільськогосподарських культур  у 2017 році

 

Обсяг внесених мінеральних добрив сільськогосподарськими підприємствами1

Частка удобреної площі, %

усього

на 1 га посівної площі

тис.ц

у % до
2016р.2

кг

у % до
2016р.

2017р.

2016р.

Під посіви сільськогосподарських
культур – усього
1172,8 110,3 133 108,1 92,9 89,3

у тому числі під

           

зернові та зернобобові культури
(без кукурудзи)

404,6 99,4 149 108,0 95,2 95,2

з них під пшеницю

311,0 100,4 165 112,2 95,6 95,1

кукурудзу на зерно

275,5 119,1 165 94,3 94,4 94,6

технічні культури

461,4 115,4 113 113,0 92,0 85,3

з них під

           

цукрові буряки (фабричні)

90,0 114,2 257 114,2 99,4 96,9

соняшник

138,6 148,3 96 118,5 97,7 94,4

ріпак

101,1 115,7 198 102,6 97,8 96,9

сою

120,0 89,9 69 101,5 82,3 75,2

картоплю

0,3 68,8 180 83,7 93,3 92,0

овочі

2,7 85,7 66 157,1 75,7 41,3


 

Обсяг внесених органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами1

Частка удобреної площі, %

усього

на 1 га посівної площі

тис.т

у % до
2016р.2

т

у % до
2016р.

2017р.

2016р.

Під посіви сільськогосподарських
культур – усього
532,2 70,5 0,6 66,7 3,6 5,9

у тому числі під

           

зернові та зернобобові культури
(без кукурудзи)

104,0 67,0 0,4 80,0 3,3 5,5

з них під пшеницю

87,7 69,0 0,5 83,3 3,2 6,8

кукурудзу на зерно

88,8 77,5 0,5 55,6 2,9 4,2

технічні культури

264,1 73,5 0,6 66,7 3,5 5,7

з них під

           

цукрові буряки (фабричні)

168,6 70,5 4,8 70,6 17,2 24,8

соняшник

69,7 145,9 0,5 125,0 2,9 3,4

ріпак

14,2 127,6 0,3 150,0 4,3 3,9

сою

10,8 23,9 0,1 50,0 1,1 3,6

картоплю

...3 ...3 ...3 ...3 ...3 3,2

овочі

...3 ...3 ...3 ...3 ...3 42,3
_________________
1 Крім сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям.
2 Розраховано з одиниць.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.