¬несенн€ орган≥чних добрив
п≥д урожай с≥льськогосподарських культур 2020 року1

  ѕлоща, оброблена
орган≥чними добривами
ќбс€г унесених орган≥чних добрив, т ќбс€г унесених орган≥чних добрив у розрахунку на 1 га, кг
га у % до
уточненоњ пос≥вноњ
площ≥
усього у тому числ≥ за видами уточненоњ пос≥вноњ
площ≥
площ≥, обробленоњ
добривами
гн≥й тварин с≥льськогосподарських посл≥д птиц≥ св≥йськоњ мул ≥ сапропель торф та його субстрати ≥нш≥ орган≥чн≥ добрива
ѕ≥д урожай зв≥тного року 47363,57 5,5 448787 324389 105864 Ц 41 18493 520 9475

 ультури с≥льськогосподарськ≥

47228,75 5,5 447107 323146 105864 Ц 41 18056 519 9467

 ультури зернов≥ та зернобобов≥

30121,02 6,4 219200 151987 55087 Ц Ц 12126 464 7277

у тому числ≥

                   

пшениц€

6830,08 3,6 67297 54275 11700 Ц Ц 1322 359 9853

кукурудза на зерно

20995,70 9,1 140723 93937 36340 Ц Ц 10446 612 6702

 ультури техн≥чн≥

14268,23 3,9 206038 149514 50637 Ц 41 5846 567 14440

у тому числ≥

                   

со€

3278,96 3,1 27537 12071 11745 Ц 41 3680 264 8398

р≥пак ≥ кольза

2545,32 3,7 23932 11839 12081 Ц Ц 12 344 9402

сон€шник

5176,45 3,2 64795 47190 15450 Ц Ц 2155 396 12517

бур€к цукровий (фабричний, маточний та на нас≥нн€)

3267,50 14,6 89775 78413 11362 Ц Ц Ц 4009 27475

 оренеплоди та бульбоплоди, культури овочев≥ та баштанн≥ продовольч≥

к к к к Ц Ц Ц к к к

у тому числ≥

                   

коренеплоди та бульби њст≥вн≥ з високим вм≥стом крохмалю та ≥нул≥ну

к к к Ц Ц Ц Ц к к к

культури овочев≥ в≥дкритого ірунту (включаючи маточн≥ та на нас≥нн€)

к к к к Ц Ц Ц Ц к к

 ультури кормов≥ (включаючи маточн≥ та на нас≥нн€)

2792,47 11,3 21534 21395 139 Ц Ц Ц 873 7711

 ультури багатор≥чн≥

134,82 6,6 1679 1243 Ц Ц Ц 436 827 12456
_______________
1ѕо п≥дприЇмствах, €к≥ мають у власност≥ та/або користуванн≥ 200 гектар≥в с≥льськогосподарських уг≥дь ≥ б≥льше та/або б≥льше 5 гектар≥в пос≥вних площ п≥д овочами в≥дкритого та/або закритого ірунту, баштанними культурами та/або б≥льше 50 гектар≥в багатор≥чних насаджень.