¬иробництво с≥льськогосподарських культур
за категор≥€ми господарств на 1 серпн€ 2018 року

 

¬ироблено

”рожайн≥сть

тис.ц

у % до
1 серпн€
2017р.1

ц з 1 га
з≥браноњ
площ≥

у % до
1 серпн€
2017р.

 

—≥льськогосподарськ≥ п≥дприЇмства

 
 ультури зернов≥ та зернобобов≥2 6709,7 111,7 55,8 94,9

у тому числ≥

       

пшениц€

5997,3 135,9 58,6 94,8

€чм≥нь

490,3 43,7 45,7 82,5

кукурудза на зерно

Ц Ц Ц Ц
Ѕур€к цукровий фабричний Ц Ц Ц Ц
—он€шник2 Ц Ц Ц Ц
–≥пак ≥ кольза 1910,9 146,3 33,3 100,2
—о€ Ц Ц Ц Ц
 артопл€ Ц Ц Ц Ц
 ультури овочев≥ в≥дкритого ірунту 3,4 199,8 95,8 62,2
 ультури плодов≥ та €г≥дн≥ 81,2 1165,0

х

х

 

√осподарства населенн€

 
 ультури зернов≥ та зернобобов≥2 1065,6 100,8 41,8 96,9

у тому числ≥

       

пшениц€

622,6 102,7 42,8 95,0

€чм≥нь

397,7 98,8 43,1 99,5

кукурудза на зерно

Ц Ц Ц Ц
Ѕур€к цукровий фабричний Ц Ц Ц Ц
—он€шник2 Ц Ц Ц Ц
–≥пак ≥ кольза 16,0 100,4 28,9 96,8
—о€ Ц Ц Ц Ц
 артопл€ 1193,6 93,9 155,2 96,9
 ультури овочев≥ в≥дкритого ірунту 550,6 100,6 145,6 102,9
 ультури плодов≥ та €г≥дн≥ 286,8 121,5

х

х

____________
1 –озраховано з одиниць.
2 ” початково оприбуткован≥й мас≥.