Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 вересня 2018 року

 

Вироблено

Урожайність

тис.ц

у % до
1 вересня
2017р.1

ц з 1 га
зібраної
площі

у % до
1 вересня
2017р.

 

Сільськогосподарські підприємства

 
Культури зернові та зернобобові2 14710,9 89,2 54,0 90,5

у тому числі

       

пшениця

11173,8 92,3 58,5 93,9

ячмінь

2955,7 85,8 47,4 81,4

кукурудза на зерно

... 3 ... 3 ... 3 ... 3
Буряк цукровий фабричний
Соняшник2 236,6 1311,3 30,5 89,1
Ріпак і кольза 2065,8 129,5 32,7 101,7
Соя 16,3 172,2 24,1 122,0
Картопля 1,7 156,9 133,6 64,2
Культури овочеві відкритого ґрунту 10,7 185,6 171,6 100,1
Культури плодові та ягідні 100,3 358,5

х

х

 

Господарства населення

 
Культури зернові та зернобобові2 2856,6 95,5 40,5 94,7

у тому числі

       

пшениця

1365,0 96,1 44,9 94,9

ячмінь

1222,1 93,3 39,2 93,0

кукурудза на зерно

Буряк цукровий фабричний
Соняшник2
Ріпак і кольза 19,5 101,4 28,5 100,3
Соя 93,3 114,4 22,4 106,2
Картопля 12772,3 100,1 199,6 97,7
Культури овочеві відкритого ґрунту 1380,5 93,2 166,5 89,0
Культури плодові та ягідні 832,6 119,3

х

х

____________
1 Розраховано з одиниць.
2 У початково оприбуткованій масі.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення вимог Закону України  "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.