Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 листопада 2018 року

 

Вироблено

Урожайність

тис.ц

у % до
1 листопада
2017р.1

ц з 1 га
зібраної
площі

у % до
1 листопада
2017р.

 

Сільськогосподарські підприємства

 
Культури зернові та зернобобові2 25728,8 120,4 67,2 104,8

у тому числі

       

пшениця

11343,7 92,4 58,3 90,8

ячмінь

3065,9 89,8 48,1 81,8

кукурудза на зерно

10568,8 229,2 108,3 122,1
Буряк цукровий фабричний 10023,2 88,6 477,3 90,2
Соняшник2 4770,6 117,2 31,6 101,9
Ріпак і кольза 2083,1 127,4 32,4 100,3
Соя 4824,6 129,1 31,4 124,1
Картопля 23,4 106,4 232,9 123,7
Культури овочеві відкритого ґрунту 58,7 134,9 223,3 116,3
Культури плодові та ягідні 265,0 158,6

х

х

 

Господарства населення

 
Культури зернові та зернобобові2 4238,4 100,0 43,7 99,3

у тому числі

       

пшениця

1365,0 96,1 44,9 94,9

ячмінь

1222,1 93,3 39,2 92,9

кукурудза на зерно

1293,6 110,5 58,0 109,2
Буряк цукровий фабричний 245,4 103,0 368,8 102,7
Соняшник2 12,7 108,2 22,3 107,2
Ріпак і кольза 19,5 101,4 28,5 100,4
Соя 214,9 111,1 23,2 110,0
Картопля 13842,4 100,1 207,9 99,4
Культури овочеві відкритого ґрунту 2500,2 98,1 230,7 97,0
Культури плодові та ягідні 2033,4 103,6

х

х

____________
1 Розраховано з одиниць.
2 У початково оприбуткованій масі.