Архів : 2018 2019 2020

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2021 році

 

Площа зібрана, га

Обсяг виробництва (валовий збір), ц

Урожайність, ц
з 1 га площі зібраної

2021

2021
у % до
2020

2021

2021
у % до
2020

2021

2021
у % до
2020

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 626000,0 100,9 48307977,1 121,2 77,2 120,2

у тому числі

           

пшениця

219199,4 93,8 13170449,9 122,7 60,1 130,9

ячмінь

71558,6 92,6 3196182,9 102,7 44,7 110,9

кукурудза

303090,4 108,2 31171301,1 123,1 102,8 113,7
Буряк цукровий фабричний 29660,8 124,9 16085034,1 167,8 542,3 134,3
Соняшник1 162486,4 92,6 5105764,5 89,8 31,4 96,9
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 83099,6 113,7 2987168,6 146,4 35,9 128,7
Соя 139093,3 104,7 4276829,6 133,1 30,7 126,9
Картопля 61159,2 92,3 11693938,5 91,4 191,2 99,1
Культури овочеві відкритого ґрунту 10394,3 94,4 2190410,5 99,8 210,7 105,7
Культури плодові та ягідні

13760,72

98,5 2179853,0 107,8

172,33

109,2
 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 522520,0 99,8 43765495,2 122,1 83,8 122,3

у тому числі

           

пшениця

183562,4 90,6 11617529,8 122,4 63,3 135,0

ячмінь

38843,9 83,4 1966468,7 94,5 50,6 113,2

кукурудза

280405,9 109,1 29703609,4 124,5 105,9 114,1
Буряк цукровий фабричний 28915,1 125,5 15818961,2 169,4 547,1 135,0
Соняшник1 161603,7 92,4 5090210,1 89,7 31,5 97,2
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 82343,7 113,7 2966110,5 146,6 36,0 129,0
Соя 126137,4 102,2 4020302,7 134,0 31,9 131,3
Картопля 215,5 140,7 41512,2 128,5 192,6 91,3
Культури овочеві відкритого ґрунту 279,4 58,3 87526,9 85,1 313,2 145,8
Культури плодові та ягідні

2542,72

92,3 370616,3 214,1

172,33

231,0

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 103480,0 106,7 4542481,9 113,3 43,9 106,3

у тому числі

           

пшениця

35637,0 114,3 1552920,1 125,4 43,6 109,8

ячмінь

32714,7 106,6 1229714,2 119,2 37,6 111,9

кукурудза

22684,5 98,6 1467691,7 101,1 64,7 102,5
Буряк цукровий фабричний 745,7 106,8 266072,9 107,6 356,8 100,8
Соняшник1 882,7 148,5 15554,4 139,4 17,6 93,6
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 755,8 116,0 21058,1 124,0 27,9 106,9
Соя 12955,9 138,9 256526,9 120,1 19,8 86,5
Картопля 60943,7 92,1 11652426,3 91,3 191,2 99,1
Культури овочеві відкритого ґрунту 10114,9 96,0 2102883,6 100,5 207,9 104,6
Культури плодові та ягідні

11218,02

100,0 1809236,7 97,8

172,33

97,8
____________
1 У масі після доробки.
2 Загальна площа насаджень.
3 Із площі насаджень у плодоносному віці.