Колективні засоби розміщування1

  Кількість колективних засобів
розміщування, од
Кількість місць у колективних
засобах розміщування, од
Кількість осіб, що перебували
у колективних засобах розміщування

2011

76 5099 178443

2012

84 5287 195908

2013

106 5255 196858

2014

100 5233 166897

2015

87 5513 166424

2016

88 5562 183676

2017

90 5566 183297

2018

33 2823 119847

2019

31 2606 120971
____________
1 У 2011–2017 роках інформація за даними юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, починаючи з 2018 року – за даними юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб.