Архів : 1999–2016

Диференціація життєвого рівня населення1

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:

 

тис. осіб

182,1 239,2 197,8 187,8 161,3 112,4 61,0 60,6

у відсотках до загальної чисельності населення

13,9 18,4 15,3 14,6 12,6 8,8 4,8 5,0

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму:

 

тис. осіб

737,4 486,2

у відсотках до загальної чисельності населення

58,0 38,6

Довідково:

 

середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,3 1388,1 1603,7

середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

1357,6 2257,0 2646,4 2941,5

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

2,9 3,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,3

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

4,8 4,6 4,5 3,6 3,1 3,4 3,8 3,2
_________________
1  Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.