Архів : 1999–2016

Диференціація життєвого рівня населення1

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими законодавчо встановленого прожиткового мінімуму:

 

тис. осіб

182,1 239,2 197,8 187,8 161,3 112,4 61,0 60,6 13,8 17,4

у відсотках до загальної чисельності населення

13,9 18,4 15,3 14,6 12,6 8,8 4,8 5,0 1,1 1,4

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими фактичного прожиткового мінімуму:

 

тис. осіб

737,4 486,2 438,3 459,7

у відсотках до загальної чисельності населення

58,0 38,6 35,0 37,0

Довідково:

 

середньорічний розмір законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 1227,3 1388,1 1603,7 1744,8 1902,1

середньорічний розмір фактичного прожиткового мінімуму (у середньому на одну особу в місяць, грн)

1357,6 2257,0 2646,4 2941,5 3262,7 3660,9

Децильний коефіцієнт диференціації загальних доходів населення, разів

2,9 3,4 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5 2,3 2,5 3,2

Децильний коефіцієнт фондів (по загальних доходах), разів

4,8 4,6 4,5 3,6 3,1 3,4 3,8 3,2 2,6 4,0
_____________
1  Починаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення (домогосподарств) за рівнем матеріального добробуту розпочато використання шкали еквівалентності. Для забезпечення співставлення показників динамічних рядів було здійснено перерахунок даних 2010 року з урахуванням шкали еквівалентності.