јрх≥в : 2005Ц2016

–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в у м≥с€ць, грн.  

до 3000,0

100,0 100,0 96,2 93,3 93,2 85,3 75,0 38,8 22,6 18,6

3000,1Ц4000,02

Е Е 3,8 6,7 6,8 14,7 25,0 34,0 39,7 25,4

4000,1Ц5000,03

Е Е Е Е Е Е Е 18,3 18,0 15,2

5000,1Ц6000,04

Е Е Е Е Е Е Е 8,9 19,7 11,9

6000,1-7000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 10,9

7000,1-8000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 6,3

8000,1-9000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 6,2

9000,1-10000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 1,2

10000,1-11000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 1,7

11000,1-12000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 0,4

понад 12000,0

Е Е Е Е Е Е Е Е Е 2,2
1 ѕочинаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкала екв≥валентност≥. ƒл€ забезпеченн€ сп≥вставленн€ показник≥в динам≥чних р€д≥в був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.
2 ” 2012 - 2018рр. - 3000,1 - 4080,0 грн
3 ” 2017 - 2018рр. - 4080,1 - 5160,0 грн
4 ” 2017 - 2018рр. - понад 5160,0 грн