јрх≥в : 2005Ц2016

–озпод≥л населенн€ за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в1

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

–озпод≥л населенн€ (%) за р≥внем середньодушових екв≥валентних загальних доход≥в у м≥с€ць, грн  

до 1920,0

82,3 80,6 72,4 59,4 61,7 50,6 18,6 7,3

1920,1Ц2280,02

17,7 19,4 16,0 17,9 13,0 13,1 23,4 13,4

2280,1Ц2640,0

Е Е 5,5 9,6 9,9 10,0 16,0 7,8

2640,1Ц3000,0

Е Е 2,3 6,4 8,6 11,6 17,0 10,3

3000,1Ц3360,0

Е Е 0,8 3,4 4,3 4,8 4,7 7,4

3360,1Ц3720,0

Е Е 0,8 1,2 1,1 5,3 3,4 14,1

3720,1Ц4080,03

Е

Е

2,2 2,1 1,4 4,6 16,9 12,5

4080,1Ц4440,0

Е

Е

Е Е Е Е Е 4,3

4440,1Ц4800,0

Е

Е

Е Е Е Е Е 12,3

4800,1Ц5160,0

Е

Е

Е Е Е Е Е 1,7

понад 5160,0

Е

Е

Е Е Е Е Е 8,9
______________
1 ѕочинаючи з 2011 року при розрахунках середньодушових показник≥в, а також диференц≥ац≥њ населенн€ (домогосподарств) за р≥внем матер≥ального добробуту використовуЇтьс€ шкала екв≥валетност≥. ƒл€ забезпеченн€ показник≥в динам≥чних р€д≥в був проведений перерахунок даних 2010 року з урахуванн€м шкали екв≥валентност≥.
2 ” 2010Ц2011рр. Ц понад 1920 грн.
3 ” 2012Ц2016рр. Ц понад 3720 грн.