Архів : 2020

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі
у 2021 році

  Січень–березень 2021р. Січень–червень 2021р. Січень–вересень 2021р. 2021р.

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

5867,7 11578,5    

продовольчі товари

708,3 1385,6    

непродовольчі товари

5159,4 10192,9    

Питома вага в оптовому товарообороті, %

100,0 100,0    

продовольчі товари

12,1 12,0    

непродовольчі товари

87,9 88,0    

Частка продажу товарів, що вироблені на території України, %

46,2 42,2    

продовольчі товари

80,3 81,4    

непродовольчі товари

41,5 36,8    

Питома вага продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі, %

32,6 26,3    

продовольчі товари

23,3 23,8    

непродовольчі товари

33,8 26,7    

Запаси товарів на кінець звітного кварталу (без ПДВ), млн.грн

3786,2 3082,4    

продовольчі товари

375,0 393,6    

непродовольчі товари

3411,2 2688,8