Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
в регіоні за видами економічної діяльності
в 2017 році1

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2017

31.12.2017

тис.дол. США

у % до загального підсумку

тис.дол. США

у % до загального підсумку

Усього 158158,3 100,0 172016,7 100,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 10059,0 6,4 10160,1 5,9
Промисловість 114091,4 72,1 127374,4 74,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

560,4 0,3 558,3 0,3

переробна промисловість

113438,5 71,7 126723,3 73,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

92,5 0,1 92,8 0,1
Будівництво 1095,9 0,7 1109,1 0,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 21751,1 13,8 21908,1 12,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2563,6 1,6 2480,1 1,4
Операції з нерухомим майном 7847,3 5,0 8229,6 4,8
Інші види економічної діяльності 750,0 0,4 755,3 0,4
_______________
1 Дані на 31.12.2017 є попередніми.