Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону 
в січні–березні 2018 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січняберезня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січняберезня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 6932,3 124,2 100,0 3071,2 124,9 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 3933,2 129,6 56,7

Послуги для переробки товарів за кордоном

3933,2 129,6 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 181,8 94,4 5,9
Транспортні послуги 2814,4 124,7 40,6 602,8 305,1 19,6

з них

           

Послуги залізничного транспорту

...1 ...1 301,8 762,9 50,1

Послуги автомобільного транспорту

2742,4 121,5 97,4 172,6 187,5 28,6
Послуги, пов’язані з подорожами 14,1 226,3 0,2 817,4 131,0 26,6

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

0,5 ...1 3,8 817,4 131,0 100,0
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 9,3 ...1 0,3
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю ...1 ...1 ...1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 250,5 71,1 8,2
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 79,5 36,9 1,1 223,6 88,8 7,3
Ділові послуги 53,3 107,6 0,8 749,3 117,5 24,4

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

...1 ...1 402,1 121,8 53,7

Наукові та технічні послуги

29,5 ...1 55,2 179,8 170,3 24,0
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.