Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону 
в січні–червні 2018 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січнячервня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січнячервня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 14024,3 119,3 100,0 7623,3 119,6 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 8012,6 130,2 57,1

Послуги для переробки товарів за кордоном

8012,6 130,2 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 280,6 67,9 3,7
Транспортні послуги 5638,5 115,1 40,2 1922,6 257,1 25,2

з них

           

Послуги залізничного транспорту

...1 ...1 ...1 1337,1 449,9 69,5

Послуги автомобільного транспорту

5516,4 112,8 97,8 353,9 147,6 18,4
Послуги, пов’язані з подорожами 24,3 175,0 0,2 1913,3 136,3 25,1

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

3,6 202,2 14,9 1898,9 135,3 99,3
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 9,8 3362,1 0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю ...1 ...1 ...1
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 420,8 58,9 5,5
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 147,4 46,3 1,1 311,7 58,9 4,1

з них

           

Комп’ютерні послуги

147,4 46,3 100,0 308,6 58,9 99,0
Ділові послуги 89,8 38,7 0,6 2287,6 113,8 30,0

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

...1 ...1 ...1 442,0 109,4 19,3

Наукові та технічні послуги

47,4 ...1 52,7 1473,8 132,3 64,4
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.