Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону 
в січні–вересні 2018 року

  Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січнявересня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до січнявересня 2017р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього 20410,1 106,6 100,0 12054,2 121,1 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 11222,8 105,4 55,0

Послуги для переробки товарів за кордоном

11222,8 105,4 100,0
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 436,9 72,1 3,6
Транспортні послуги 8561,9 112,4 41,9 3519,8 195,7 29,2

з них

           

Послуги залізничного транспорту

...1 ...1 ...1 2641,4 246,7 75,0

Послуги автомобільного транспорту

8296,6 109,0 96,9 533,5 140,3 15,2
Послуги, пов’язані з подорожами 39,7 126,7 0,2 2938,3 137,2 24,4

з них

           

Послуги під час інших ділових подорожей

4,4 146,8 11,1 2924,0 136,5 99,5
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 10,2 88,1 0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 568,3 87,6 4,7
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 701,6 65,6 5,8
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 244,3 58,9 1,2 658,3 95,7 5,5

з них

           

Комп’ютерні послуги

244,3 58,9 100,0 655,2 96,2 99,5
Ділові послуги 142,5 55,1 0,7 3087,9 107,4 25,6

з них

           

Професійні та консалтингові послуги

...1 ...1 ...1 701,5 105,7 22,7

Наукові та технічні послуги

73,7 155,2 51,7 1793,7 118,4 58,1
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.