Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Структура зовнішньої торгівлі послугами області за 2017 рік
(щоквартальна оперативна інформація)

  Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2016р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2016р.

у % до загального обсягу

Усього 26756,1 135,2 100,0 12755,6 124,5 100,0
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 15117,7 141,8 56,5
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій ...1 ...1 ...1 750,4 64,8 5,9
Транспортні послуги 10255,6 132,7 38,3 2736,2 483,9 21,5
Послуги, пов’язані з подорожами 45,0 123,7 0,2 2982,3 171,0 23,4
Послуги з будівництва ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Послуги зі страхування 12,0 31,1 0,1
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 932,2 ...1 7,3
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності 1438,8 100,4 11,3
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 860,5 108,1 3,2 901,8 162,7 7,1
Ділові послуги 307,0 94,9 1,1 2899,4 71,8 22,7
Державні та урядові послуги ...1 ...1 ...1
_____________
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.