Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону
в 2020 році

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього 25025,6 6531,0 4970,7 6976,8 6547,1 25979,6 4262,6 3264,2 5125,4 13327,4
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 10696,3 3091,0 1420,5 3054,6 3130,2

Послуги для переробки товарів за кордоном

10696,3 3091,0 1420,5 3054,6 3130,2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к 627,8 54,0 334,6 91,8 147,4
Транспортні послуги 9639,0 2254,8 2152,2 2916,7 2315,3 6579,2 1270,1 1274,3 2049,9 1984,9

з них

                   

Послуги морського транспорту

к к к к к 1146,8 104,6 310,4 322,4 409,4

Послуги залізничного транспорту

к к к 2631,5 к к к к

Послуги автомобільного транспорту

9381,3 2191,5 2097,2 2840,6 2252,0 2642,6 564,5 452,6 754,1 871,4

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

156,8 31,3 37,6 45,5 42,4
Послуги, пов’язані з подорожами 92,5 31,6 13,2 к к 3192,3 852,6 707,5 800,9 831,3

з них

                   

Послуги під час інших ділових подорожей

9,7 к к 3192,3 852,6 707,5 800,9 831,3

Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

к к к к к
Послуги з будівництва 1039,6 286,1 151,0 285,6 316,9 к к к к
Послуги зі страхування к к к к к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю к к к к к
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к к к к 9381,7 385,3 464,3 607,2 7924,9

з них

                   

Послуги франшизи та використання торгової марки

8843,2 к к к к
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 1096,8 367,4 362,1 120,1 247,2 2801,0 601,2 82,4 498,4 1619,0

з них

                   

Комп’ютерні послуги

1086,8 367,4 357,1 115,1 247,2 2625,5 547,3 45,1 470,8 1562,3

Інформаційні послуги

к к к 168,7 50,8 36,5 26,8 54,6
Ділові послуги 2296,3 427,4 813,7 561,9 493,3 2457,9 833,5 338,1 713,6 572,7

з них

                   

Професійні та консалтингові послуги

1078,4 303,6 к к 271,1 1507,3 622,4 72,2 484,8 327,9

Наукові та технічні послуги

929,7 39,6 556,7 236,2 97,2 270,4 48,3 77,6 71,0 73,5

Послуги операційного лізингу

к к к к к 491,4 114,8 118,3 130,0 128,3
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.