Архів : 2014 2015

Структура експорту-імпорту області за видами послуг за 2016 рік
(квартальна інформація за уточненими річними даними)

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

2016р.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

2016р.

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Усього

19786,3

4622,2

5658,1

4812,8

4693,2

10249,5

2088,3

3044,8

2775,7

2340,7

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

10658,3

2645,7

2913,8

2492,9

2605,9

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

...1

...1

...1

...1

...1

1158,2

159,3

346,3

402,7

249,9

Транспортні послуги

7729,7

1739,3

2196,9

1985,7

1807,8

565,5

102,6

119,0

221,9

122,0

Послуги, пов’язані з подорожами

36,3

6,3

9,8

13,3

6,9

1744,3

354,1

443,4

442,1

504,7

Послуги з будівництва

...1

...1

...1

...1

...1

Послуги зі страхування

38,7

26,4

...1

...1

11,8

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

...1

...1

...1

...1

...1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1432,9

468,4

379,9

348,1

236,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

796,2

...1

427,0

...1

214,5

554,1

2,1

59,3

240,2

252,5

Ділові послуги

323,4

54,6

30,6

206,8

31,4

4037,6

814,8

1540,1

878,1

804,6

Державні та урядові послуги

...1

...1

...1

...1

______________
1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.