јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2018 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

”сього 43170,7 155,0 100,0 28520,8 138,4 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 1998,8 153,6 4,6 658,3 124,8 2,3

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 609,7 520,8 2,1

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц Ц Ц 48,6 11,8 0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

1998,8 153,6 4,6 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 20222,5 169,0 46,8 945,9 166,5 3,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 128,2 173,4 0,5

07 овоч≥

398,1 156,0 0,9 2,2 5,1 0,0

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

501,3 101,6 1,2 294,1 106,4 1,0

09 кава, чай

Ц Ц Ц 46,4 214,5 0,2

10 зернов≥ культури

12735,0 204,2 29,5 327,2 1085,7 1,1

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

1309,0 264,2 3,0 26,9 Ц 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

5270,5 117,5 12,2 120,9 97,9 0,4

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

8,6 684,1 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 490,2 30,9 1,1 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 2856,2 155,1 6,6 49,7 156,2 0,2

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1132,6 81,2 2,6 Ц Ц Ц

18 какао та продукти з нього

4,1 938,2 0,0 19,7 76,9 0,1

19 готов≥ продукти ≥з зерна

295,0 180,7 0,7 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

78,5 42,1 0,2 30,0 480,5 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

73,5 137,1 0,2 Ц Ц Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1272,5 3005,0 2,9 Ц Ц Ц
V. ћ≥неральн≥ продукти 902,4 910,4 2,1 551,9 38,8 2,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

902,4 910,4 2,1 214,6 249,7 0,8

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 35,5 Ц 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 301,8 22,6 1,1
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 105,4 624,9 0,3 1982,9 234,1 6,9

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 7,3 8,5 0,0

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 28,9 375,2 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 142,8 621,0 0,5

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 258,5 97,6 0,9

33 еф≥рн≥ ол≥њ

31,6 Ц 0,1 381,5 209,3 1,3

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

73,7 436,7 0,2 453,7 229,5 1,6

35 б≥лков≥ речовини

Ц Ц Ц 47,5 144,1 0,2

36 порох ≥ вибуховi речовини

0,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц Ц Ц 662,7 1372,3 2,3
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 1991,8 122,9 4,6 7755,9 243,8 27,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1957,6 121,4 4,5 6906,8 254,2 24,2

40 каучук, іума

34,2 403,0 0,1 849,1 182,7 3,0
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 5,2 162,5 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 5,2 162,5 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1264,3 203,8 2,9 106,7 9388,4 0,4

44 деревина ≥ вироби з деревини

1264,3 203,8 2,9 105,7 39065,3 0,4

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,0 118,0 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 17,7 258,4 0,0 428,5 200,4 1,5

48 пап≥р та картон

17,7 258,4 0,0 428,1 200,4 1,5

49 друкована продукц≥€

Ц Ц Ц 0,4 173,0 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 2195,2 125,0 5,1 2334,0 153,3 8,1

51 вовна

Ц Ц Ц 54,1 206,3 0,2

52 бавовна

Ц Ц Ц 743,4 167,2 2,6

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 353,7 23716,8 1,2

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

449,2 110,0 1,0 302,8 218,1 1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 126,5 26,7 0,5

56 вата

7,7 Ц 0,0 32,0 391,9 0,1

57 килими

1024,7 175,3 2,4 435,1 145,1 1,5

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 37,2 405,4 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

1,2 84,0 0,0 74,4 90,8 0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 151,6 943,6 0,5

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

47,6 365,2 0,1 8,1 46,0 0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

629,2 84,4 1,5 7,4 263,3 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

35,6 1170,4 0,1 7,7 581,0 0,0
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 87,8 200,2 0,2 3,9 Ц 0,0

64 взутт€

9,7 Ц 0,0 Ц Ц Ц

65 головн≥ убори

78,1 178,0 0,2 3,9 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 857,7 143,3 2,0 608,0 257,7 2,1

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

6,7 3039,8 0,0 88,6 546,9 0,3

69 керам≥чн≥ вироби

758,7 132,8 1,8 240,0 454,9 0,8

70 скло та вироби ≥з скла

92,3 342,8 0,2 279,4 167,3 1,0
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 0,1 Ц 0,0 12,0 1555,8 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 992,9 178,5 2,3 2709,8 97,8 9,5

72 чорн≥ метали

534,3 178,3 1,3 638,4 108,7 2,2

73 вироби з чорних метал≥в

85,7 63,7 0,2 840,9 85,5 2,9

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,1 5,8 0,0 46,5 202,3 0,2

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

355,5 393,0 0,8 333,3 75,3 1,2

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 676,5 124,0 2,4

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

8,2 26,9 0,0 46,3 91,2 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

9,1 14347,0 0,0 127,9 92,6 0,4
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 6973,3 148,2 16,2 7033,3 92,4 24,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1026,9 144,7 2,4 4218,1 139,9 14,8

85 електричн≥ машини

5946,4 148,8 13,8 2815,2 61,2 9,9
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 36,5 141,8 0,1 2934,0 216,1 10,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

36,5 141,8 0,1 2934,0 216,5 10,3
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 38,7 24,1 0,1 134,4 100,6 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

38,7 24,1 0,1 129,2 96,8 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 2,5 8848,7 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 2,7 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 2139,2 227,9 5,0 266,4 149,6 1,0

94 мебл≥

2127,0 240,9 5,0 131,0 143,4 0,5

95 ≥грашки

Ц Ц Ц 72,2 845,8 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

12,2 1050,6 0,0 63,2 80,9 0,2