јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥ 2022 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2021р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€ 2021р.

у % до загального обс€гу

”сього 92323,4 151,1 100,0 49455,2 149,4 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 4719,0 312,9 5,1 267,6 108,1 0,5

01 жив≥ тварини

89,6 101,0 0,1 192,8 92,9 0,4

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

21,6 Ц 0,0 74,8 187,1 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

4607,8 324,6 5,0 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 53356,9 152,3 57,9 4588,3 148,3 9,3

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 113,3 88,4 0,2

07 овоч≥

351,6 161,9 0,4 347,6 58,4 0,7

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

898,5 131,8 1,0 1499,8 103,8 3,0

09 кава, чай

Ц Ц Ц 142,1 250,9 0,3

10 зернов≥ культури

48430,8 147,8 52,5 2455,5 304,0 5,0

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

234,6 215,4 0,3 Ц Ц Ц

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

3433,1 277,2 3,7 30,0 290,1 0,1

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

8,3 289,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 4307,1 95,8 4,7 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 6993,5 232,3 7,6 1067,6 215,3 2,2

16 продукти з м'€са, риби

8,4 104,4 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц Ц Ц 74,0 194,3 0,1

18 какао та продукти з нього

Ц Ц Ц 568,7 252,7 1,2

19 готов≥ продукти ≥з зерна

216,6 1068,2 0,2 213,1 275,3 0,4

20 продукти переробки овоч≥в

50,4 22679,4 0,1 33,3 174,7 0,1

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

47,4 49,3 0,1 77,3 78,7 0,2

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

5466,6 11942,3 5,9 1,9 25,9 0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1204,1 42,4 1,3 99,3 321,0 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 75,3 14,7 0,1 4954,2 178,2 10,0

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

75,3 16,2 0,1 350,3 120,5 0,7

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 4603,9 185,0 9,3
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 278,4 185,5 0,3 6052,1 238,4 12,2

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 889,7 531,9 1,8

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

7,3 Ц 0,0 62,3 51,9 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 25,5 Ц 0,0

31 добрива

Ц Ц Ц 1723,8 164,0 3,5

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 185,9 72,2 0,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

69,1 70,1 0,1 9,5 83,3 0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

101,8 199,5 0,1 133,0 140,1 0,3

35 б≥лков≥ речовини

98,5 Ц 0,1 228,9 146,5 0,5

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

1,7 322,8 0,0 2793,5 463,7 5,6
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 2380,8 159,1 2,6 8041,8 169,0 16,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2376,5 160,2 2,6 6470,0 186,5 13,1

40 каучук, іума

4,3 34,2 0,0 1571,8 122,0 3,2
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 7,8 171,1 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц Ц Ц 7,8 171,1 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 1284,2 151,9 1,4 14,7 20,3 0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

1283,6 151,8 1,4 14,5 20,1 0,0

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 0,2 33,7 0,0

46 вироби з соломи

0,6 Ц 0,0 Ц Ц Ц
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 32,1 278,0 0,1 937,3 262,8 1,9

48 пап≥р та картон

24,5 424,1 0,1 933,2 275,4 1,9

49 друкована продукц≥€

7,6 131,9 0,0 4,1 22,9 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 3277,0 117,4 3,4 2622,9 109,8 5,3

51 вовна

Ц Ц Ц 58,7 90,8 0,1

52 бавовна

2,3 Ц 0,0 441,3 199,6 0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц Ц Ц 226,2 44,9 0,5

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

7,5 2,0 0,0 869,3 159,0 1,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

20,3 Ц 0,0 150,8 83,3 0,3

56 вата

1,8 82,4 0,0 16,9 18,9 0,0

57 килими

2139,8 129,1 2,3 521,4 400,0 1,1

58 спец≥альн≥ тканини

22,9 8486,9 0,0 67,8 167,9 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

0,8 58,2 0,0 159,8 53,6 0,3

60 трикотажн≥ полотна

0,6 Ц 0,0 Ц Ц Ц

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

27,1 59,8 0,0 18,9 25,2 0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1028,2 150,7 1,1 5,2 211,1 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

25,7 192,3 0,0 86,6 57,7 0,2
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 182,7 316,7 0,2 4,0 43,7 0,0

64 взутт€

85,4 2902,4 0,1 Ц Ц Ц

65 головн≥ убори

80,2 146,5 0,1 4,0 477,7 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

17,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1420,4 101,8 1,6 556,6 106,9 1,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

88,0 359,3 0,1 25,4 137,0 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

1292,9 97,3 1,4 132,7 40,2 0,3

70 скло та вироби ≥з скла

39,5 92,7 0,1 398,5 231,3 0,8
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 12,7 383,1 0,0 17,1 225,6 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 3138,8 188,1 3,3 2488,6 101,0 5,0

72 чорн≥ метали

1600,5 173,3 1,7 135,5 37,3 0,3

73 вироби з чорних метал≥в

386,9 200,8 0,4 1178,7 73,6 2,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,4 84148,1 0,0 65,6 156,8 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

1138,9 214,0 1,2 413,2 417,3 0,8

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 103,1 Ц 0,2

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 245,3 Ц 0,5

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 4,1 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

7,7 39,7 0,0 107,9 80,3 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

4,4 975,1 0,0 235,2 105,4 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 6809,7 136,1 7,4 10772,7 119,3 21,8

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1039,7 123,6 1,1 7328,1 119,5 14,8

85 електричн≥ машини

5770,0 138,7 6,3 3444,6 118,9 7,0
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 210,1 203,0 0,2 5590,4 148,2 11,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

210,1 203,0 0,2 5590,4 148,3 11,3
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 214,3 125,2 0,2 440,9 248,8 0,9

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

214,3 125,2 0,2 440,6 248,6 0,9

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 0,3 Ц 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 3630,4 127,4 3,9 822,6 296,7 1,7

94 мебл≥

3601,3 127,1 3,9 703,8 330,0 1,4

95 ≥грашки

1,5 Ц 0,0 78,3 486,7 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

27,6 161,3 0,0 40,5 84,4 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 208,0 198,4 0,4