јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлютому 2018 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2017р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлютого 2017р.

у % до загального обс€гу

”сього 85546,9 141,1 100,0 60194,3 120,8 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 5704,7 160,7 6,7 873,7 72,1 1,5

01 жив≥ тварини

Ц Ц Ц 786,3 326,5 1,3

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц Ц Ц 87,4 9,0 0,2

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

5704,7 163,3 6,7 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 37835,7 146,2 44,2 2058,2 123,9 3,4

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 204,2 142,3 0,3

07 овоч≥

889,5 160,7 1,0 14,5 14,3 0,0

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

1276,2 126,2 1,5 462,5 90,5 0,8

09 кава, чай

Ц Ц Ц 185,4 237,3 0,3

10 зернов≥ культури

24983,4 229,1 29,2 632,4 89,8 1,1

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

2443,7 266,3 2,9 81,3 Ц 0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

8222,2 65,8 9,6 477,9 387,0 0,8

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

20,7 235,0 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 915,5 36,5 1,1 Ц Ц Ц
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 4345,9 138,6 5,1 193,0 61,0 0,3

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1582,8 70,1 1,8 Ц Ц Ц

18 какао та продукти з нього

6,8 1561,8 0,0 19,7 17,2 0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

558,2 208,2 0,7 Ц Ц Ц

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

139,6 34,1 0,2 30,1 37,9 0,1

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

119,2 125,1 0,1 Ц Ц Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1939,3 1853,6 2,3 143,2 151,0 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 1785,0 347,8 2,1 1885,1 50,0 3,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

1785,0 347,8 2,1 404,9 121,9 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

Ц Ц Ц 35,5 155,3 0,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 1444,7 42,3 2,4
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 323,6 782,4 0,4 5043,5 163,2 8,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц Ц Ц 420,6 446,8 0,7

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц Ц Ц 48,1 226,4 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 803,0 327,9 1,3

32 екстракти дубильн≥

Ц Ц Ц 837,1 93,2 1,4

33 еф≥рн≥ ол≥њ

51,6 Ц 0,1 883,8 300,5 1,5

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

159,8 457,1 0,2 805,0 102,6 1,3

35 б≥лков≥ речовини

109,4 Ц 0,1 215,5 175,5 0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

0,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

2,7 Ц 0,0 51,8 1279,1 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц Ц Ц 978,6 156,1 1,6
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 3857,5 99,0 4,5 13545,0 128,7 22,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3800,6 98,8 4,4 11691,3 121,8 19,4

40 каучук, іума

56,9 110,4 0,1 1853,7 199,8 3,1
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 4,7 Ц 0,0 15,2 210,2 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

4,7 Ц 0,0 15,2 210,2 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 2720,2 189,4 3,2 307,5 1225,6 0,5

44 деревина ≥ вироби з деревини

2720,2 189,4 3,2 306,0 1294,8 0,5

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 1,3 127,1 0,0

46 вироби з соломи

Ц Ц Ц 0,2 53,7 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 65,4 348,4 0,1 1008,6 182,2 1,7

48 пап≥р та картон

65,4 348,4 0,1 1004,1 187,6 1,7

49 друкована продукц≥€

Ц Ц Ц 4,5 25,0 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 4908,7 120,9 5,7 4594,2 139,1 7,5

51 вовна

0,6 Ц 0,0 83,6 181,9 0,1

52 бавовна

Ц Ц Ц 1361,6 154,7 2,3

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

0,7 Ц 0,0 494,1 175,0 0,8

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

861,5 118,6 1,0 561,2 193,7 0,9

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц Ц Ц 453,3 62,7 0,8

56 вата

18,8 Ц 0,0 43,3 133,2 0,1

57 килими

2181,2 161,8 2,5 868,7 125,2 1,4

58 спец≥альн≥ тканини

Ц Ц Ц 82,6 253,1 0,1

59 текстильн≥ матер≥али

5,3 254,5 0,0 268,5 220,6 0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 179,1 505,6 0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

230,9 63,2 0,3 120,1 533,8 0,2

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

1547,7 97,5 1,8 19,0 126,2 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

62,0 237,0 0,1 59,1 46,3 0,1
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 249,6 182,3 0,2 13,9 82,7 0,0

64 взутт€

41,6 133,4 0,0 9,9 75,1 0,0

65 головн≥ убори

208,0 196,7 0,2 4,0 109,7 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 1428,6 123,8 1,7 1247,4 178,8 2,2

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

12,4 361,8 0,0 153,0 246,8 0,3

69 керам≥чн≥ вироби

1254,9 116,7 1,5 521,3 219,1 0,9

70 скло та вироби ≥з скла

161,3 213,2 0,2 573,1 144,1 1,0
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 1,8 Ц 0,0 21,8 557,5 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 2328,4 174,8 2,7 5575,7 101,4 9,2

72 чорн≥ метали

1201,3 150,8 1,4 1271,2 103,5 2,1

73 вироби з чорних метал≥в

268,3 115,8 0,3 1537,8 73,2 2,6

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

0,2 19,1 0,0 84,1 161,6 0,1

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

764,6 332,1 0,9 969,8 119,2 1,6

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1159,9 124,6 1,9

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

63,3 100,2 0,1 132,6 112,3 0,2

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

30,7 325,3 0,0 420,3 164,0 0,7
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 14672,5 144,8 17,2 16287,9 114,6 27,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2268,3 157,3 2,7 10993,8 154,0 18,3

85 електричн≥ машини

12404,2 142,7 14,5 5294,1 74,8 8,8
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 73,9 229,4 0,1 6763,5 163,6 11,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

73,9 229,4 0,1 6763,5 163,8 11,2
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 316,3 69,2 0,4 282,0 102,4 0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

316,3 69,2 0,4 276,1 100,5 0,5

91 годинники

Ц Ц Ц 2,6 8515,0 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц Ц Ц 3,3 543,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 4008,9 170,1 4,6 478,1 88,3 0,8

94 мебл≥

3980,4 186,8 4,6 231,4 66,0 0,4

95 ≥грашки

3,3 1,5 0,0 108,6 300,6 0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

25,2 213,1 0,0 138,1 89,1 0,2