јрх≥в : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥
в с≥чн≥Цлистопад≥ 2021 року

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлистопада 2020р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цлистопада 2020р.

у % до загального обс€гу

”сього 811060,8 140,2 100,0 564773,6 125,2 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 27039,7 120,6 3,3 3562,3 88,7 0,6

01 жив≥ тварини

1046,4 349,6 0,1 2925,0 103,6 0,5

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

1327,7 193,5 0,2 Ц Ц Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

76,4 Ц 0,0 542,9 354,9 0,1

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

24589,2 114,8 3,0 93,5 9,6 0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц Ц Ц 0,9 Ц 0,0
II. ѕродукти рослинного походженн€ 405952,7 131,0 50,0 22420,5 150,5 4,0

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц Ц Ц 573,7 151,9 0,1

07 овоч≥

2962,6 116,2 0,4 4029,0 101,1 0,7

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

14996,2 186,9 1,8 10268,7 135,3 1,8

09 кава, чай

21,5 44,2 0,0 898,2 189,5 0,2

10 зернов≥ культури

306075,5 144,2 37,7 5381,0 255,0 1,0

11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

3253,7 19,0 0,4 271,5 697,8 0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

78540,6 112,3 9,7 998,4 310,9 0,2

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

102,6 221,4 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 46875,4 188,9 5,8 52,4 225,0 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 37927,5 173,0 4,7 11764,7 159,4 2,0

16 продукти з м'€са, риби

168,9 770,5 0,0 Ц Ц Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

1,6 0,1 0,0 1227,3 344,2 0,2

18 какао та продукти з нього

36,5 314,9 0,0 4447,1 163,0 0,8

19 готов≥ продукти ≥з зерна

2062,2 61,6 0,3 2958,3 167,2 0,5

20 продукти переробки овоч≥в

291,7 210,3 0,0 253,1 755,4 0,0

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

932,6 26,4 0,1 1571,9 108,0 0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

9539,0 793,2 1,2 516,2 83,7 0,1

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

24895,0 198,7 3,1 790,8 189,4 0,1
V. ћ≥неральн≥ продукти 19964,1 109,2 2,5 47463,6 223,2 8,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

19502,5 109,3 2,4 3874,1 141,7 0,7

26 руди, шлак ≥ зола

461,6 116,3 0,1 Ц Ц Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц Ц Ц 43589,5 236,1 7,7
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 5545,5 111,2 0,7 63823,2 160,4 11,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

0,4 394,3 0,0 25933,2 291,1 4,6

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

9,3 172,5 0,0 502,0 113,6 0,1

30 фармацевтична продукц≥€

Ц Ц Ц 388,9 118,9 0,1

31 добрива

Ц Ц Ц 14030,4 99,6 2,5

32 екстракти дубильн≥

32,5 106,0 0,0 7337,3 155,3 1,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

1051,1 278,2 0,1 590,5 75,0 0,1

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

2090,8 177,7 0,3 3808,0 133,8 0,7

35 б≥лков≥ речовини

2274,5 67,6 0,3 2037,2 81,5 0,4

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

11,1 95,2 0,0 Ц Ц Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

5,7 127,6 0,0 434,3 113,5 0,1

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

70,1 486,5 0,0 8761,4 183,4 1,5
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 24571,7 142,9 3,0 102169,7 145,8 18,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

24441,5 142,8 3,0 83530,9 152,7 14,8

40 каучук, іума

130,2 156,5 0,0 18638,8 121,0 3,3
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 7,8 58,3 0,0 275,1 230,7 0,0

41 шкури

Ц Ц Ц 0,3 Ц 0,0

42 вироби ≥з шк≥ри

7,8 58,3 0,0 274,8 252,7 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 14554,3 117,9 1,8 1405,4 191,6 0,2

44 деревина ≥ вироби з деревини

14526,5 117,9 1,8 1390,7 196,9 0,2

45 корок та вироби з нього

Ц Ц Ц 6,0 43,8 0,0

46 вироби ≥з соломи

27,8 105,9 0,0 8,7 66,1 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 529,1 176,5 0,1 5556,7 103,0 1,0

47 маса з деревини

Ц Ц Ц 5,0 3100000,0 0,0

48 пап≥р та картон

438,4 170,5 0,1 5485,4 102,5 1,0

49 друкована продукц≥€

90,7 212,8 0,0 66,3 157,1 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 34130,2 124,0 4,2 37234,1 140,2 6,6

50 шовк

Ц Ц Ц 5,6 601,1 0,0

51 вовна

Ц Ц Ц 272,5 212,4 0,0

52 бавовна

7,3 86,7 0,0 6814,9 128,0 1,2

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

14,2 141,7 0,0 5378,5 275,4 1,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

3618,7 116,3 0,5 5836,7 150,1 1,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

19,9 487,6 0,0 2378,9 98,3 0,4

56 вата

58,6 149,4 0,0 492,9 294,2 0,1

57 килими

21083,6 135,8 2,6 6000,8 124,6 1,1

58 спец≥альн≥ тканини

97,0 1124,6 0,0 1173,2 209,9 0,2

59 текстильн≥ матер≥али

33,6 68,6 0,0 3134,9 116,0 0,6

60 трикотажн≥ полотна

Ц Ц Ц 1409,8 112,9 0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

840,8 115,1 0,1 2681,4 144,7 0,5

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

8026,2 103,5 1,0 152,7 109,3 0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

330,3 116,1 0,0 1501,3 110,2 0,3
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 2818,9 153,9 0,3 1562,8 370,1 0,3

64 взутт€

2023,6 173,7 0,2 1491,1 458,6 0,3

65 головн≥ убори

709,8 112,1 0,1 16,4 20,0 0,0

66 парасольки

Ц Ц Ц 4,7 Ц 0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

85,5 255,2 0,0 50,6 336,5 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 13946,7 141,3 1,8 6797,0 127,7 1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

465,0 163,2 0,1 431,0 154,5 0,1

69 керам≥чн≥ вироби

12857,5 142,9 1,6 3112,9 156,3 0,6

70 скло та вироби ≥з скла

624,2 106,6 0,1 3253,1 106,6 0,6
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 77,7 68,7 0,0 151,6 73,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 57732,9 335,9 7,1 35775,6 108,1 6,3

72 чорн≥ метали

44371,3 478,9 5,5 5578,9 97,3 1,0

73 вироби з чорних метал≥в

4035,9 143,6 0,5 13713,9 107,2 2,4

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

241,8 44,3 0,0 556,4 102,2 0,1

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 1,6 Ц 0,0

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

8643,1 205,3 1,1 2399,1 96,8 0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 286,7 17,9 0,1

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц Ц Ц 6447,3 152,8 1,1

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц Ц Ц 25,2 Ц 0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

317,6 117,1 0,0 1990,2 112,1 0,4

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

123,2 140,3 0,0 4776,3 121,1 0,8
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 72277,2 122,2 8,9 133447,3 92,9 23,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

11203,5 110,6 1,4 96899,6 92,6 17,2

85 електричн≥ машини

61073,7 124,6 7,5 36547,7 93,7 6,5
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби 2420,4 233,6 0,3 79208,0 117,0 14,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц Ц Ц 35,9 376,1 0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

2420,4 233,6 0,3 79082,1 118,5 14,0

88 л≥тальн≥ апарати

Ц Ц Ц 82,5 9,5 0,0

89 судна

Ц Ц Ц 7,5 10,0 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 4009,5 144,4 0,5 3854,9 167,8 0,7

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

4009,1 144,4 0,5 3847,7 168,5 0,7

91 годинники

Ц Ц Ц 4,4 90,6 0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

0,4 Ц 0,0 2,8 31,8 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 40674,4 152,2 5,0 7335,4 103,1 1,3

94 мебл≥

40488,7 154,9 5,0 5037,4 160,3 0,9

95 ≥грашки

11,5 140,5 0,0 1557,5 167,1 0,3

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

174,2 29,7 0,0 740,5 24,3 0,1
XXI. “вори мистецтва 5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц

97 твори мистецтва

5,1 Ц 0,0 Ц Ц Ц
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 688,5 89,0 0,1
–≥зне Ц Ц Ц 224,8 51,0 0,0