јрх≥в : 2014 2015

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за 2015 р≥к
(за уточненими р≥чними даними)

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %  до 2014р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %  до 2014р.

у % до загального обс€гу

”сього 401620,9 79,3 100,0 259270,4 74,7 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 52219,9 97,2 13,1 1458,7 34,8 0,6
  01 жив≥ тварини 178,4 1822,0 0,1 1455,9 88,5 0,6
  03 риба i ракопод≥бн≥ Ц Ц Ц 2,8 Ц 0,0
  04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед 52041,5 96,9 13,0 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 153144,7 107,0 38,0 7413,2 136,1 2,9
  06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини Ц Ц Ц 684,7 Ц 0,3
  07 овоч≥ 475,4 288,7 0,1 24,5 6,7 0,0
  08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи 6946,6 109,6 1,7 990,6 62,6 0,4
  09 кава, чай Ц Ц Ц 920,7 78,4 0,4
  10 зернов≥ культури 101340,0 98,4 25,2 4392,3 260,7 1,7
  11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥ 2027,5 79,0 0,5 Ц Ц Ц
  12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 42223,1 137,7 10,5 347,4 71,1 0,1
  13 шелак природний Ц Ц Ц 33,0 37,1 0,0
  14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ 132,1 38,5 0,0 20,0 52,9 0,0
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 4545,1 174,8 1,1 1,2 Ц 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 6526,3 73,0 1,6 1966,2 60,5 0,7
  16 продукти з м'€са, риби 75,9 Ц 0,0 Ц Ц Ц
  17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 1538,4 131,7 0,4 13,1 8,7 0,0
  18 какао та продукти з нього 39,3 Ц 0,0 554,6 61,0 0,2
  19 готов≥ продукти ≥з зерна 790,2 405,3 0,2 14,0 25,6 0,0
  20 продукти переробки овоч≥в 37,2 15,5 0,0 Ц Ц Ц
  21 р≥зн≥ харчов≥ продукти 944,2 123,0 0,2 628,2 46,6 0,2
  22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет 519,6 8,7 0,1 Ц Ц Ц
  23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥ 2581,5 449,0 0,7 756,3 136,5 0,3
V. ћ≥неральн≥ продукти 3156,3 46,3 0,8 14739,3 59,7 5,7
  25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 3156,3 46,3 0,8 2744,4 95,4 1,1
  26 руди, шлак ≥ зола Ц Ц Ц 322,4 31,5 0,1
  27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки Ц Ц Ц 11672,5 56,1 4,5
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 2689,8 108,1 0,7 15068,5 81,8 5,8
  28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ Ц Ц Ц 409,3 443,0 0,2
  29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки 4,0 53,8 0,0 309,3 21,4 0,1
  30 фармацевтична продукц≥€ Ц Ц Ц 331,0 168,3 0,1
  31 добрива Ц Ц Ц 953,9 16,4 0,4
  32 екстракти дубильн≥ 256,1 43,0 0,1 2499,3 82,5 1,0
  33 еф≥рн≥ ол≥њ 0,2 Ц 0,0 2660,0 293,2 1,0
  34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини 486,7 55,5 0,1 4945,1 150,5 1,9
  35 б≥лков≥ речовини 1564,2 230,9 0,4 1001,5 124,6 0,4
  36 порох ≥ вибухов≥ речовини 125,7 Ц 0,0 Ц Ц Ц
  37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари 8,4 12,0 0,0 21,6 184,0 0,0
  38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ 244,5 93,4 0,1 1937,5 68,0 0,7
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 22195,1 79,8 5,5 72330,2 75,6 27,9
  39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 22054,6 80,2 5,5 67418,4 74,6 26,0
  40 каучук, гума 140,5 49,1 0,0 4911,8 91,5 1,9
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена Ц Ц Ц 78,5 115,2 0,0
  41 шкури Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
  42 вироби ≥з шк≥ри Ц Ц Ц 76,1 178,3 0,0
  43 натуральне та штучне хутро Ц Ц Ц 2,2 8,8 0,0
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 13417,9 73,0 3,4 1097,2 80,7 0,4
  44 деревина ≥ вироби з деревини 13417,9 73,0 3,4 1094,6 81,6 0,4
  45 корок та вироби з нього Ц Ц Ц 2,5 44,5 0,0
  46 вироби ≥з соломи Ц Ц Ц 0,1 0,8 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 110,2 51,2 0,0 3207,8 109,0 1,2
  48 пап≥р та картон 101,5 54,0 0,0 3111,5 114,3 1,2
  49 друкована продукц≥€ 8,7 32,0 0,0 96,3 43,6 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 17744,7 72,1 4,4 18587,0 73,8 7,3
  51 вовна Ц Ц Ц 421,9 158,4 0,2
  52 бавовна 59,1 1175,8 0,0 7227,5 92,6 2,8
  53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 916,6 32,5 0,4
  54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 2017,2 260,5 0,5 1815,7 62,2 0,7
  55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна 12,2 44,3 0,0 2262,6 74,4 0,9
  56 вата 24,3 31,3 0,0 295,0 84,5 0,1
  57 килими 4828,7 53,8 1,2 2241,7 106,3 0,9
  58 спец≥альн≥ тканини 5,1 93,2 0,0 453,2 66,8 0,2
  59 текстильн≥ матер≥али 27,3 37,7 0,0 914,9 71,6 0,3
  60 трикотажн≥ полотна Ц Ц Ц 706,9 101,2 0,3
  61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 1252,5 64,6 0,3 786,7 95,7 0,3
  62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 9422,4 76,0 2,4 190,9 205,3 0,1
  63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 95,9 29,4 0,0 353,4 15,2 0,1
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 653,8 138,1 0,2 177,8 167,6 0,1
  64 взутт€ 45,7 99,0 0,0 177,4 172,4 0,1
  65 головн≥ убори 608,1 142,3 0,2 0,2 7,6 0,0
  66 парасольки Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
  67 оброблен≥ п≥рТ€ та пух Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 17035,5 71,7 4,2 4981,8 83,1 1,9
  68 вироби з каменю, г≥псу, цементу 165,8 32,1 0,0 355,9 55,5 0,1
  69 керам≥чн≥ вироби 16334,0 72,7 4,1 2896,5 107,4 1,1
  70 скло та вироби ≥з скла 535,7 68,9 0,1 1729,4 65,0 0,7
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ Ц Ц Ц 61,1 105,8 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 11166,5 51,0 2,8 19864,8 41,9 7,7
  72 чорн≥ метали 2935,6 18,7 0,7 5988,7 20,7 2,3
  73 вироби з чорних метал≥в 2460,6 88,9 0,6 6917,3 72,1 2,7
  74 м≥дь ≥ вироби з нењ 712,3 374,3 0,2 397,8 63,7 0,1
  76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього 4753,5 162,0 1,2 1980,3 117,5 0,8
  78 свинець ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 34,9 33,0 0,0
  79 цинк ≥ вироби з нього 0,1 94,3 0,0 2896,0 106,8 1,1
  80 олово ≥ вироби з нього  1,0 5009,4 0,0 2,5 163,7 0,0
  81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали Ц Ц Ц 12,5 181,5 0,0
  82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 273,8 86,2 0,1 434,8 72,4 0,2
  83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в 29,6 135,1 0,0 1200,0 38,7 0,5
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 64674,5 51,8 16,1 77716,0 94,6 29,9
  84 реактори €дерн≥, котли, машини 13578,2 84,9 3,4 52697,3 92,6 20,3
  85 електричн≥ машини 51096,3 46,9 12,7 25018,7 99,2 9,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 205,9 2,3 0,1 15967,0 63,1 6,1
  86 зал≥зничн≥ локомотиви 8,9 8,2 0,0 4,2 Ц 0,0
  87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного 197,0 3,5 0,1 15706,2 62,2 6,0
  89 судна Ц Ц Ц 256,6 1015,0 0,1
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 17363,7 146,6 4,3 1143,8 86,9 0,4
  90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 17363,7 146,6 4,3 1136,6 86,4 0,4
  91 годинники Ц Ц Ц 1,7 2571,9 0,0
  92 музичн≥ ≥нструменти Ц Ц Ц 5,5 1981,2 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 14771,0 57,1 3,7 2224,9 124,0 0,9
  94 мебл≥ 14714,3 57,1 3,7 1445,6 123,8 0,6
  95 ≥грашки 33,2 41,9 0,0 177,8 899,5 0,1
  96 р≥зн≥ готов≥ вироби 23,5 140,0 0,0 601,5 99,2 0,2
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 1185,4 74,2 0,5