Архів : 2019 2020 2021

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2022 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

190318                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20499                      

Промисловість

45993                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1556                      

переробна промисловість

29003                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12896                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2538                      

Будівництво

6975                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11903                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10800                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

374                      

Інформація та телекомунікації

1271                      

Фінансова та страхова діяльність

1611                      

Операції з нерухомим майном

1802                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

2092                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3428                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13993                      

Освіта

42733                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

23614                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

2857                      

Надання інших видів послуг

373

                     
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.