Архів : 2014 2015

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності1 у 2016 році

 

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього 4573303,3 630063,1 13,8 2878146,4 62,9 1065093,8 23,3 309767,6 6,8

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

1160429,6 254681,0 21,9 728189,0 62,8 177559,6 15,3 49277,4 4,2

Промисловість

2234183,9 375382,1 16,8 1610502,9 72,1 248298,9 11,1 47161,9 2,1

Будівництво

220391,7 110583,2 50,2 109808,5 49,8 28173,7 12,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

390923,3 188472,6 48,2 202450,7 51,8 75985,5 19,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

199676,2 134745,1 67,5 64931,1 32,5 15350,7 7,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

17294,9 ...2 ...2 ...2 ...2 6631,4 38,3

Інформація та телекомунікації

34877,4 ...2 ...2 ...2 ...2 13799,8 39,6

Фінансова та страхова діяльність

10705,7 10705,7 100,0 7331,7 68,5

Операції з нерухомим майном

94208,7 16811,2 17,8 77397,5 82,2 27627,5 29,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

63427,1 12117,1 19,1 51310,0 80,9 18481,4 29,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

107260,5 68403,5 63,8 38857,0 36,2 7828,1 7,3

Освіта

6583,6 6583,6 100,0 2437,9 37,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

26836,4 ...2 ...2 ...2 ...2 6399,7 23,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

671,5 671,5 100,0 175,7 26,2

Надання інших видів послуг

5832,8 5832,8 100,0 3105,2 53,2

__________________

Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.