Архів : 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності
за 2017 рік

(тис.грн)
  Результат від операційної діяльності Витрати операційної діяльності Рівень рентабельності (збитковості), %
Усього 8796178,5 65268422,0 13,5
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6286449,3 20863810,2 30,1
Промисловість 1853866,5 33390435,5 5,6
Будівництво 54937,5 3065953,6 1,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 496288,4 3090258,0 16,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 133316,1 2470891,6 5,4
Тимчасове розміщування й організація харчування 5799,2 110645,2 5,2
Інформація та телекомунікації 7490,4 165361,0 4,5
Фінансова та страхова діяльність 7071,5 37739,5 18,7
Операції з нерухомим майном –33393,0 960810,7 –3,5
Професійна, наукова та технічна діяльність –26120,1 318545,7 –8,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7221,5 638394,8 1,1
Освіта 1534,6 21966,8 7,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 1000,0 102725,9 1,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1349,5 5445,4 –24,8
Надання інших видів послуг 2066,1 25438,1 8,1