Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 6275 6419                    
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6953                    
Промисловість 7357 7253                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069                    

переробна промисловість

6435 6421                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350                    
Будівництво 4588 4809                    
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956 5849                    
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868 6621                    
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371 3491                    
Інформація та телекомунікації 5209 5887                    
Фінансова та страхова діяльність 10073 9660                    
Операції з нерухомим майном 5318 5296                    
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503 6031                    
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458 4529                    
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013 8901                    
Освіта 5705 6152                    
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851 4780                    
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938 4905                    
Надання інших видів послуг 4572 4877                    
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.