Архів : 2014 2015 2016 2017 2018

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   10808425,3 1350937,9 12,5 7014494,1 64,9 2442993,3 22,6 898483,6 8,3

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2406266,1 605377,6 25,1 1354005,5 56,3 446883,0 18,6 152812,8 6,4

Промисловість

B+C+D+E 4356313,3 745560,3 17,1 3125954,4 71,8 484798,6 11,1 115224,5 2,6

Будівництво

F 594857,1 283737,6 47,7 311119,5 52,3 115594,3 19,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1098804,3 627110,4 57,1 471693,9 42,9 234686,1 21,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 544947,6 403989,0 74,1 140958,6 25,9 62347,7 11,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 42869,6 к к к к 18441,4 43,0

Інформація та телекомунікації

J 63802,2 63802,2 100,0 27024,0 42,4

Фінансова та страхова діяльність

K 15237,2 15237,2 100,0 7160,9 47,0

Операції з нерухомим майном

L 220778,4 51411,3 23,3 169367,1 76,7 69120,4 31,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 155034,1 к к к к 40031,2 25,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 257951,0 152019,5 58,9 105931,5 41,1 30373,0 11,8

Освіта

P 12033,7 12033,7 100,0 5853,1 48,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1022157,3 952959,8 93,2 69197,5 6,8 13122,7 1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 7436,9 7436,9 100,0 2880,6 38,7

Надання інших видів послуг

S 9936,5 9936,5 100,0 3810,9 38,4
________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ. Дані попередні.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.