Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону
в 2021 році

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього 29147,5 6583,1 7819,2 7733,9 7011,3 21895,2 3612,2 4048,0 8762,1 5472,9
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 10403,2 2730,9 2552,6 2481,3 2638,4

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

10403,2 2730,9 2552,6 2481,3 2638,4

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к к 992,5 176,5 297,6 275,0 243,4
Транспортні послуги 11325,7 2592,0 3125,4 3136,1 2472,2 7080,2 1168,1 1429,5 1997,3 2485,3

з них

                   

Послуги морського транспорту

к к к к к 986,7 341,4 186,7 135,0 323,6

Послуги залізничного транспорту

к к к к к

Послуги автомобільного транспорту

10998,9 2510,9 3077,7 3027,8 2382,5 2910,5 610,0 640,9 717,2 942,4

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к к 112,8 30,3 23,4 26,5 32,6
Послуги, пов’язані з подорожами 356,4 44,2 84,9 140,4 86,9 3373,2 788,6 949,4 863,6 771,6

з них

                   

Послуги під час інших ділових подорожей

39,2 к 14,2 5,8 к 3662,1 788,6 938,3 863,6 771,6

Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

к к к к к
Послуги з будівництва 1503,5 181,6 382,6 518,7 420,6 к к к
Послуги зі страхування к к к к к
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 920,6 к к к 268,9
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к к к к 4559,2 199,7 к к 251,8

з них

                   

Послуги франшизи та використання торгової марки

к к
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 2803,2 521,2 821,6 783,3 677,1 1920,4 448,0 539,7 239,3 693,4

з них

                   

Комп’ютерні послуги

2782,2 516,2 806,6 782,3 677,1 1810,7 434,8 512,4 217,0 646,5

Інформаційні послуги

к к к к 106,0 12,5 26,1 21,4 46,0
Ділові послуги 2309,4 483,0 753,8 554,8 517,8 3034,6 777,2 675,0 827,9 754,5

з них

                   

Професійні та консалтингові послуги

1714,7 411,7 377,0 485,5 440,5 1837,2 471,8 383,6 610,5 371,3

Наукові та технічні послуги

566,3 к 372,9 к 73,3 454,7 155,4 58,8 44,9 195,6

Послуги операційного лізингу

к к к к к к к к к
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.