Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної
кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього1 116908 10862 9,3 65543 56,1 40503 34,6 14273 12,2

Сільське,  лісове та рибне господарство

25265 ...2 ...2 ...3 ...3 6258 24,8 2292 9,1

Промисловість

48446 7559 15,6 31757 65,6 9130 18,8 1921 4,0

Будівництво

8401 3790 45,1 4611 54,9 1436 17,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14411 ...3 ...3 ...3 ...3 8254 57,3 3545 24,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6892 4435 64,3 2457 35,7 711 10,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

1115 ...2 ...2 ...3 ...3 459 41,2

Інформація та телекомунікації

1093 ...2 ...2 ...3 ...3 438 40,1

Фінансова та страхова діяльність

226 226 100,0 171 75,7

Операції з нерухомим майном

3614 975 27,0 2639 73,0 1236 34,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

2005 328 16,4 1677 83,6 967 48,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3358 1649 49,1 1709 50,9 444 13,2

Освіта

197 197 100,0 55 27,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1300 367 28,2 933 71,8 347 26,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

43 43 100,0 31 72,1

Надання інших видів послуг

542 ...2 ...2 ...3 ...3 220 40,6

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012р.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

3 Інформація вилучена з метою забезпечення конфіденційності відповідно до Закону України "Про державну статистику".