Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2014 році

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загального
показника відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загального
показника
відповідного виду
діяльності
Усього1 109286 13087 12,0 59321 54,3 36878 33,7 13610 12,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

25678 4830 18,8 15035 58,6 5813 22,6 2215 8,6

Промисловість

45429 8257 18,2 29035 63,9 8137 17,9 1793 3,9

Будівництво

6917 2843 41,1 4074 58,9 1514 21,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12603 5140 40,8 7463 59,2 3526 28,0

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

6392 4167 65,2 2225 34,8 642 10,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

880 ...2 ...2 ...2 ...2 321 36,5

Інформація та телекомунікації

972 ...2 ...2 ...2 ...2 416 42,8

Фінансова та страхова діяльність

188 188 100,0 158 84,0

Операції з нерухомим майном

3219 418 13,0 2801 87,0 1251 38,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

1567 ...2 ...2 ...2 ...2 817 52,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3679 2081 56,6 1598 43,4 383 10,4

Освіта

238 238 100,0 70 29,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

1141 ...2 ...2 ...2 ...2 357 31,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

22 22 100,0 22 100,0

Надання інших видів послуг

361 ...2 ...2 ...2 ...2 125 34,6

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності в 2014р.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.