Архів : 2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2013 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
одиниць у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього1 6925 9 0,1 397 5,7 6519 94,2 5402 78,0

Сільське,  лісове та рибне господарство

1464 3 0,2 103 7,0 1358 92,8 1199 81,9

Промисловість

1091 6 0,6 152 13,9 933 85,5 645 59,1

Будівництво

605 27 4,5 578 95,5 457 75,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1652 56 3,4 1596 96,6 1375 83,2

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

309 23 7,4 286 92,6 209 67,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

156 1 0,6 155 99,4 129 82,7

Інформація та телекомунікації

156 2 1,3 154 98,7 127 81,4

Фінансова та страхова діяльність

45 45 100,0 43 95,6

Операції з нерухомим майном

600 7 1,2 593 98,8 520 86,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

379 3 0,8 376 99,2 348 91,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

245 19 7,8 226 92,2 173 70,6

Освіта

33 33 100,0 27 81,8

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

111 3 2,7 108 97,3 81 73,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

12 12 100,0 12 100,0

Надання інших видів послуг

67 1 1,5 66 98,5 57 85,1

__________________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2013р.