Архів : 2011 2012 2013 2014 2015

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2015 році

 

Усього,
одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду
діяльності
од у % до загальної кількості підприємств відповідного виду
діяльності
Усього1 6992 7 0,1 358 5,1 6627 94,8 5625 80,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

1494 4 0,3 98 6,5 1392 93,2 1249 83,6

Промисловість

1074 3 0,3 143 13,3 928 86,4 667 62,1

Будівництво

596 26 4,4 570 95,6 473 79,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1650 39 2,4 1611 97,6 1418 85,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

314 19 6,1 295 93,9 224 71,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

143 1 0,7 142 99,3 123 86,0

Інформація та телекомунікації

157 157 100,0 131 83,4

Фінансова та страхова діяльність

45 45 100,0 44 97,8

Операції з нерухомим майном

664 5 0,8 659 99,2 590 88,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

369 3 0,8 366 99,2 342 92,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

254 19 7,5 235 92,5 182 71,7

Освіта

32 32 100,0 25 78,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

117 4 3,4 113 96,6 82 70,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

11 11 100,0 11 100,0

Надання інших видів послуг

72 1 1,4 71 98,6 64 88,9
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.