Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   6954 7 0,1 372 5,4 6575 94,5 5524 79,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1661 3 0,2 101 6,1 1557 93,7 1413 85,1

Промисловість

B+C+D+E 1030 4 0,4 145 14,1 881 85,5 619 60,1

Будівництво

F 605 23 3,8 582 96,2 458 75,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1530 53 3,5 1477 96,5 1276 83,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 310 21 6,8 289 93,2 220 71,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 111 1 0,9 110 99,1 88 79,3

Інформація та телекомунікації

J 156 1 0,6 155 99,4 129 82,7

Фінансова та страхова діяльність

K 41 41 100,0 39 95,1

Операції з нерухомим майном

L 689 5 0,7 684 99,3 623 90,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 348 2 0,6 346 99,4 312 89,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 248 18 7,3 230 92,7 171 69,0

Освіта

P 31 31 100,0 25 80,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 113 2 1,8 111 98,2 78 69,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 13 13 100,0 11 84,6

Надання інших видів послуг

S 68 68 100,0 62 91,2
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.