Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

  Код за КВЕД-2010 Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7864 10 0,1 436 5,6 7418 94,3 6309 80,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1728 4 0,2 94 5,5 1630 94,3 1476 85,4

Промисловість

B+C+D+E 1169 6 0,5 150 12,8 1013 86,7 739 63,2

Будівництво

F 754 26 3,4 728 96,6 587 77,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1723 45 2,6 1678 97,4 1455 84,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 323 24 7,4 299 92,6 234 72,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 130 1 0,8 129 99,2 111 85,4

Інформація та телекомунікації

J 187 187 100,0 164 87,7

Фінансова та страхова діяльність

K 42 42 100,0 39 92,9

Операції з нерухомим майном

L 808 7 0,9 801 99,1 741 91,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 387 2 0,5 385 99,5 349 90,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 286 21 7,3 265 92,7 213 74,5

Освіта

P 42 42 100,0 36 85,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 195 66 33,8 129 66,2 83 42,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 24 24 100,0 21 87,5

Надання інших видів послуг

S 66 66 100,0 61 92,4
________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.