Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7654 12 0,2 430 5,6 7212 94,2 6153 80,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1735 4 0,2 85 4,9 1646 94,9 1499 86,4

Промисловість

B+C+D+E 1218 5 0,4 146 12,0 1067 87,6 809 66,4

Будівництво

F 756 2 0,3 26 3,4 728 96,3 597 79,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1581 1 0,1 43 2,7 1537 97,2 1326 83,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 339 21 6,2 318 93,8 247 72,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 120 1 0,8 119 99,2 102 85,0

Інформація та телекомунікації

J 187 187 100,0 164 87,7

Фінансова та страхова діяльність

K 43 43 100,0 41 95,3

Операції з нерухомим майном

L 714 7 1,0 707 99,0 649 90,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 357 2 0,6 355 99,4 322 90,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 277 21 7,6 256 92,4 204 73,6

Освіта

P 42 42 100,0 37 88,1

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 197 77 39,1 120 60,9 73 37,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 24 24 100,0 23 95,8

Надання інших видів послуг

S 64 1 1,6 63 98,4 60 93,8
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані попередні.