Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7654 12 0,2 430 5,6 7212 94,2 6153 80,4

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1740 4 0,2 87 5,0 1649 94,8 1496 86,0

Промисловість

B+C+D+E 1201 5 0,4 146 12,2 1050 87,4 795 66,2

Будівництво

F 753 2 0,3 24 3,2 727 96,5 595 79,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1573 1 0,1 43 2,7 1529 97,2 1321 84,0

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 332 20 6,0 312 94,0 245 73,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 119 1 0,8 118 99,2 102 85,7

Інформація та телекомунікації

J 188 188 100,0 165 87,8

Фінансова та страхова діяльність

K 43 43 100,0 41 95,3

Операції з нерухомим майном

L 749 8 1,1 741 98,9 680 90,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 350 1 0,3 349 99,7 318 90,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 282 22 7,8 260 92,2 207 73,4

Освіта

P 43 43 100,0 37 86,0

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 197 77 39,1 120 60,9 73 37,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 22 22 100,0 21 95,5

Надання інших видів послуг

S 62 1 1,6 61 98,4 57 91,9
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.